Skip to main content

କବିତା
କବିତା

କବିତା ହେଉଛି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆବେଗର ସ୍ଵତଃସ୍ଫୁର୍ତ୍ତ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି । କବିର ଭାବନା ଏବଂ ଚିନ୍ତାଧାରାରୁ ଏହାର ଉତ୍ପତ୍ତି ।

Definitions:
Category
4 followers
0 questions
6 posts

ଏଠାରେ ଆପଣ ଏବେ ବିଷୟଟିଏ ଯୋଡନ୍ତୁ

ପୋଷ୍ଟ
କବିତା

ହେଇ ପରା ଏବେ ଆସିଲା !

ବି. ନିରୁପମା

ଗାଈଗୋଠ ନେଇ-ବନରୁ କହ୍ନେଇ

ହେଇପରା ଏବେ ଆସିଲା,

କଣେଇ କଣେଇ-ଇଆଡ଼େ ଅନେଇ

ମୁରୁକି ମୁରୁକି ହସିଲା ।(୦)

ସଖାମେଳେ ବାଇ ମୋହନ ମୁରଲୀ,

କେତେରଙ୍ଗେ ଆସୁଥିଲା ସେ ଦୋହଲି ।

ବନଫୁଲ ନାଇ ଗଲାବେଳେ ଚାଲି

ମହମହ ଖାଲି ବାସିଲା ।(୧)

କଣେଇ କଣେଇ-ଇଆଡ଼େ ଅନେଇ

ମୁରୁକି ମୁରୁକି ହସିଲା ।

ଏଡ଼ିକି... (More)

ପବିତ୍ର ବେହେରା
ସମ୍ପାଦକ - ସାହିତ୍ୟ ଜୀବନ

ପଢ଼ିବା ବହି

ଆସରେ କୁନା ଆସରେ କୁନି
ପଢିବା ଆମେ ବହି,
ବିଭିନ୍ନ କଥା ଶିଖିବା ଆମେ
ମିତ ଆମର ଏହି।

ଦେଶ ବିଦେଶ କଥା ପଢିବା
ଜାଣିବା ବହୁତ କଥା,
ଗୁରୁଜନଙ୍କ କଥା ମାନିଲେ
ନଇଁବ ନାହିଁ ମଥା ।

ସଭିଙ୍କୁ ଆମେ ପାଇବା ଭଲ
ହୋଇବା ନାହିଁ ଦୁଷ୍ଟ,
ସହ ଖୁସିରେ ଜିଇଁବା ଆମେ
ଦେବାନି... (More)

ପୋଷ୍ଟ
କବିତା

ସେଇ ଆତଙ୍କିତ ରାତି

ପୋଷ୍ଟ
କବିତା

କବିତା - କେଡେ ସୁନ୍ଦର ମୋ ଗାଁ ସକାଳ

କେଡେ ସୁନ୍ଦର ମୋ ଗାଆଁ ସକାଳ

ମାଟି ଚାଳଘର ଗାଈ ଗୁହାଳ

ମନେପଡେ ସେଇ ଶୀତର ବେଳ

ଖଳାବାରି ଆଉ ଧାନ କିଆରୀ

ଯାଇଛି ମରି

ଲାଜେ ଜର ଜର ନୂଆବୋହୁଟି

କରି ସାରିଲାଣି ବାସି ପାଇଟି

ଶାଶୁ ନଣନ୍ଦର ଶୁଭିଲା ପାଟି

ବଡ ଜାଆ ଡାକେ ଯିବାକୁ ତୁଠ

ନକର ମଠ

ମନ୍ଦିର ବେଢାରୁ... (More)